Suomi 2x Booster Optimi 6

Suomi 2x Booster Optimi 6

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 193 %.