Euroopan Pankit 3,5x Booster 2

Euroopan Pankit 3,5x Booster 2

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 330 %.