Suomikori 3x Booster 6

Suomikori 3x Booster 6

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 302 %.