Suomikori 3x Booster 7

Suomikori 3x Booster 7

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 290 %.