Suomikori 3x Booster 8

Suomikori 3x Booster 8

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 300 %.