Eurooppa 2x Booster Optimi 7

Eurooppa 2x Booster Optimi 7

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 200 %.