Valmet 3x Booster 2

Valmet 3x Booster 2

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 300 %.