Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall

Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen korkotuotto on vahvistettu tasolle 4,80 %.