Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall 2

Stora Enso ja UPM Kuponki Autocall 2

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen korkotuotto on vahvistettu tasolle 4,80 %.