Suomikori Sijoitusobligaatio

Suomikori Sijoitusobligaatio

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 201 %.