Suomikori Sijoitusobligaatio 2

Suomikori Sijoitusobligaatio 2

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 203,2 %.