Huhtamäki ja Stora Enso Kuponki Autocall

Huhtamäki ja Stora Enso Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen korkotuotto on vahvistettu tasolle 4,75 %.