Kiina Teknologia 2,5x Booster

Kiina Teknologia 2,5x Booster

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 260,0 %.