Suomikori Sijoitusobligaatio 5

Suomikori Sijoitusobligaatio 5

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 201,0 %.