Suomikori Sijoitusobligaatio 6

Suomikori Sijoitusobligaatio 6

Osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 207,8 %.