Kiina Teknologia Sijoitusobligaatio

Kiina Teknologia Sijoitusobligaatio

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 200 %.