Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio

Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio

Pääomaturvattu osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 150 %.