Suomikori Sijoitusobligaatio 7

Suomikori Sijoitusobligaatio 7

Pääomaturvattu osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 155,0 %.