Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio 2

Teknologiayhtiöt Sijoitusobligaatio 2

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin on vahvistettu tasolle 150 %.