Suomikori Sijoitusobligaatio 9

Suomikori Sijoitusobligaatio 9

Pääomaturvattu osakekorisidonnainen joukkovelkakirjalaina

Vahvistetut ehdot

Lainan lopullinen tuottokerroin vahvistettu tasolle 150 %.