Joukkorahoitus

Joukkorahoitus yritysten rahoitusmuotona

Joukkorahoitus on noussut entistä suositummaksi tavaksi rahoittaa yrityksen tai yhteisön hankkeita. Mitä joukkorahoitus oikeastaan on ja mitä yritysten tulisi siitä tietää?

Joukkorahoituksella kerätään pieniä summia suurelta yleisöltä

Joukkorahoituksen ideana on nimensä mukaisesti kerätä suurelta joukolta ihmisiä rahaa yrityksen tiettyä hanketta varten. Yksittäiset sijoitukset ovat yleensä pieniä summia, joten joukkorahoitusta onkin monesti kuvattu sijoitusmuotona, jolla tavalliset ihmiset voivat päästä mukaan tukemaan tulevaisuuden menestyviä yrityksiä, tuotteita tai ilmiöitä. Joukkorahoitukseen liittyy vahvasti itse sijoitustoiminnan lisäksi yhteisöllisyys – ihmiset haluavat olla sijoituksellaan mukana mahdollistamassa esimerkiksi kotimaisten yritysten menestystä ja kasvua.

Joukkorahoitus yrityksille

Joukkorahoitus on yksi tapa kerätä rahoitusta yrityksen investointeihin, liiketoiminnan kehittämiseen tai uuden tuotteen lanseeraamisen rahoittamiseen. Joukkorahoituksen etuja ovat muun muassa helppous, nopeus ja markkinaehtoiset lainakorot yrityksille.

Alexandria Yritysrahoitus välittää yrityksille lainamuotoista joukkorahoitusta

● Kasvuhakuiset suomalaiset yritykset voivat hakea toiminnalleen rahoitusta yrityslainan muodossa.
● Yritysrahoituksen myöntämiä lainoja rahoitetaan sijoittajien varoilla
● Yritykset saavat lainaa toimintansa kehittämiseen kohtuullisella korolla.
● Sijoittajat saavat sijoituskohteen, jonka riskit on hajautettu useaan eri suomalaiseen yritykseen.

Hae yrityslainaa