Kehittyvät ESG Sijoitusobligaatio

Kehittyvät ESG Sijoitusobligaatio

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Vastuullisista kehittyvien markkinoiden yhtiöistä koostuvan osakeindeksin kehitykseen sidottu sijoitus
  • Indeksin positiivinen kehitys nousukattoon saakka 200 %:n tuottokertoimella (alustava)
  • Pääomaturva 90 % nimellisarvosta eräpäivänä. Pääomaturvaan liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä
  • Sijoitusaika noin 5,5 vuotta
  • Liikkeeseenlaskija Goldman Sachs International
  • Merkintäaika päättyy 30.11.2022