Kesko 3x Booster

Kesko 3x Booster

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Kesko Oyj:n osakkeesta koostuvan osakeindeksin kehitykseen sidottu pääomaturvaamaton sijoitus
  • Indeksin positiivinen kurssikehitys nousukattoon saakka 300 %:n tuottokertoimella (alustava)
  • Suoja indeksin enintään 30 %:n kurssilaskua vastaan
  • Sijoitusaika noin 5,5 vuotta
  • Liikkeeseenlaskija Natixis Structured Issuance S.A. ja takaaja Natixis
  • Merkintäaika päättyy 29.9.2023