Korkorahasto

Korkorahastot sijoittavat nimensä mukaisesti korkotuotteisiin. Korkorahastot sopivat sijoittajille, jotka tavoittelevat tasaista arvonkehitystä matalalla riskitasolla.

Korkorahastot voidaan yleensä jaotella pitkän koron ja lyhyen koron rahastoihin. Pitkän koron rahastot sijoittavat varansa pääosin korkosijoituksiin, joiden korkoriski on keskimäärin n. 6 vuotta. Sijoituskohteet ovat esimerkiksi valtioiden, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja.

Lyhyen koron rahastot puolestaan sijoittavat varansa rahamarkkinasijoituksiin. Sijoituskohteita ovat esimerkiksi pankkien, valtioiden tai yritysten liikkeelle laskemat korkoinstrumentit, joiden korkoriski on pääsääntöisesti alle vuoden.

Lyhyen koron rahasto on hyvä vaihtoehto talletuksille ja muille kassa- ja käteisvarojen sijoitusmuodoille. Erityisesti matalien talletuskorkojen aikana monen sijoittajan kiinnostus korkorahastoja kohtaan on kasvanut. Pitkän koron rahasto puolestaan sopii parhaiten pidempiaikaiseen sijoittamiseen.