Alexandria Markets

Alexandria Markets on Alexandria-konsernin strukturoituihin sijoitustuotteisiin erikoistunut yksikkö. Yhtiö keskittyy strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskujen järjestämiseen ja myyntiin. Vuonna 2017 yhtiö oli uusien liikkeeseenlaskujen kappale- sekä myyntimäärillä mitattuna yksi Suomen suurimmista toimijoista toimialallaan ja samalla suurin avoimen arkkitehtuurin periaatteen toimija.

Vuonna 2017 yhtiö järjesti yhteensä 55 liikkeeseenlaskua, joita Alexandrian asiakkaat merkitsivät nimellisarvoltaan 145 M€ edestä.

Tutustu strukuroituihin sijoituksiin