Alexandria Rahastoyhtiö

Alexandria Rahastoyhtiö vastaa kuuden Alexandria -rahaston hallinnoinnista. Alexandria-rahastojen hallinnointivastuu on Alexandria Rahastoyhtiöllä ja Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston salkunhoidosta vastaa Alexandrian salkunhoitotiimi.

Alexandrian Manager-rahastojen salkunhoito on ulkoistettu SEB Varainhoito Suomi Oy:lle. SEB Varainhoito Suomi Oy on osa kansainvälistä SEB -pankkikonsernia ja yhtiöllä on Suomessa yli sadan vuoden kokemus omaisuudenhoidosta.

Tutustu rahastoihin >

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Alexandria Rahastoyhtiö Oy on sijoitusrahastotoimintaa harjoittava Suomen kaupparekisteriin merkitty rahastoyhtiö. Finanssivalvonta on myöntänyt toimiluvan Alexandria Rahastoyhtiö Oy:lle 8.10.2010 ja vaihtoehtorahastojen hoitajan (AIFM) toimiluvan 7.6.2017. Rahastoyhtiön kotipaikka on Helsinki. Alexandria Rahastoyhtiö Oy hallinnoi kuutta rahastoa.

Rahastoyhtiö sijoittaa yleisöltä hankittuja varoja rahasto-osuudenomistajien puolesta Finanssivalvonnan vahvistamien sääntöjen mukaisesti. Rahastoyhtiö toimii omissa nimissään rahaston puolesta ja käyttää sijoitusrahastossa olevaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut Manager-rahastojen salkunhoidon SEB Varainhoito Suomi Oy:lle ja rahaston säilytysyhteisönä toimii SEB Ab (publ), Helsingin sivukonttori.

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahaston salkunhoidosta vastaa Alexandria salkunhoitotiimi.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n tytäryhtiö.

Vastuunrajoitus

Alexandria Rahastoyhtiö Oy ei takaa sivuilla esitettyjen tietojen virheettömyyttä tai oikeellisuutta, eikä vastaa siitä, jos tietoja on jonkin ulkopuolisen tahon toimesta muutettu. Alexandria Rahastoyhtiö Oy ei myöskään vastaa näillä sivuilla mahdollisesti olevien toisten kotisivulinkkien toimivuudesta tai niiden sisällöstä.

Mitään sivujen kautta saatavaa informaatiota ei pidä käsittää tarjouksena tai kehotuksena tehdä mitään osto- tai myyntipäätöksiä eikä muuksi kehotukseksi sijoitustoimenpiteisiin mistään sijoituskohteesta eikä toimia suoramarkkinointina Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n, sen edustajien tai kenenkään muun tarjoamista palveluista tai tuotteista.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa muuttaa internet-sivujensa sisältöä tai keskeyttää tai lopettaa niiden tarjoamisen tai julkaisemisen ilman ennakkoilmoitusta.

Alexandria Rahastoyhtiön toimeksiantojen välittämistä koskevat periaatteet (PDF)