Hallinto

Hallinto- ja ohjausjärjestelmät

Alexandria Pankkiiriliike Oyj noudattaa hallinto- ja ohjausjärjestelmiensä järjestämisessä sijoituspalvelulain 7 luvun 8 §:n vaatimuksia.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus hyväksyi yhtiön riskistrategian ja muut strategiset tavoitteet sekä huolehtivat, että niiden noudattamista valvotaan luotettavasti.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n riskinotto ja riskienhallintajärjestelmät noudattavat sijoituspalvelulain 7 luvun 8 §:n vaatimuksia.

Hallituksen kokoonpano ja työskentely

Alexandria Pankkiiriliike Oyj noudattaa sijoituspalvelulain 7 luvun 8 §:n 2 momentin vaatimuksia hallituksen kokoonpanosta ja työskentelystä. Hallitus on hyväksynyt toimintaperiaatteet, joilla edistetään hallituksen kokoonpanon monimuotoisuutta ja joilla saavutetaan hallituksen hyväksymä tavoite sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta hallituksessa.  

Koska Alexandria Pankkiiriliike Oyj ei ole rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävä laitos eikä nimitysvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan, riskivaliokunnan eikä tarkastusvaliokunnan perustamista ole myöskään Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n liiketoiminanna laatu ja kapea-alaisuus huomioon ottaen katsottu tarpeelliseksi, Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus ei ole perustanut kyseisiä valiokuntia. Valiokuntien tehtävistä vastaa yhtiön hallitus.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n liiketoimintojen laadun ja suppeuden perusteella hallitus on katsonut, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta voidaan järjestää tehokkaasti ja toimivasti ilman erillisen riskienhallinnan arviointitoiminnon perustamista. Hallitus on nimennyt riskienhallinnan arviointitoiminnon tehtäväalueesta vastaavaksi henkilöksi ja riskienhallinnasta päävastuulliseksi hallintojohtajan.

Johdon luotettavuus ja pätevyys sekä ajankäyttö

Alexandria Pankkiiriliike Oyj noudattaa sijoituspalvelulain 6 luvun 16 §:n vaatimuksia johdon luotettavuudesta ja pätevyydestä ja sijoituspalvelulain 7 luvun 8 §:n 2 momentin perusteella määräytyviä vaatimuksia johdon ajankäytöstä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimitusjohtaja on perustanut konsernin johtoryhmän, joka avustaa ja tukee häntä Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja sen konsernin päivittäisen toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluvat Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n, Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n ja Alexandria Markets Oy:n toimitusjohtajat Jan Åkesson, Anne Niemi, Ville Hellens, päälakimies Juulia Kurunsaari ja hallintojohtaja Katri Lehtonen.

Palkitseminen

Alexandria konsernia koskevat palkitsemisperiaatteet on saatavilla tästä (pdf).

Taloustiedot

Alexandria Pankkiiriliike Tilinpäätös 2018