Miten Alexandria Yritysrahoitus toimii?

Alexandria Yritysrahoitus on uudenlainen tapa säästää ja sijoittaa

Kun rekisteröidyt Yritysrahoituksen käyttäjäksi ja siirrät rahaa asiakastilillesi, me välitämme sijoittamasi varat luottokelpoisille suomalaisille yrityksille käytettäväksi niiden toiminnan kasvuun ja kehittämiseen. Lainaa saaneet yritykset maksavat lainan lyhennykset ja koron kuukausittain täysimääräisesti asiakastilillesi. Yritysrahoituksen joukkorahoituspalvelu tuo yhteen ihmiset joilla on säästössä ylimääräistä rahaa ja yritykset jotka hakevat rahaa toimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen. Siitä hyödyt sinä ja siitä hyödymme me kaikki.

Tavoitteellista säästämistä ja sijoittamista

Avaa Alexandria Yritysrahoituksessa oma oma asiakastili, laske laskurilla minkälaisiin tuloksiin on mahdollista päästä erilaisilla aika- ja pääomatavoitteilla ja tee tavoitteesi mukainen avaustalletus. Jatkamalla säästämistä säännöllisillä lisäsijoituksilla saavutat tavoitteesi nopeammin.

Raha töihin suomalaisiin yrityksiin

Alexandria Yritysrahoitus hajauttaa sijoittamasi varat automaattisesti aina vähintään 20 luottokelpoisen suomalaisen pk-yrityksen lainohin. Välitämme yrityslainoja vain luottoprosessimme mukaan luottokelpoisiksi arvioiduille yrityksille.

Kasvavaa tuottoa

Lainaa saaneet yritykset maksavat lainan lyhennykset ja korot suoraan asiakastilillesi kuukausittain. Kun nämä varat sijoitetaan järjestelmän toimesta automaattisesti uusiin lainoihin, on sinulla mahdollisuus päästä nauttimaan korkoa korolle -ilmiön vaikutuksesta. Uudelleensijoitus myös lisää sijoituksen hajautusta ja pienentää näin myös luottotappioihin liittyvää riskiä.

Sijoituksesi hajautetaan laajasti, automaattisesti ja ammattimaisesti

Kaikkien palvelun asiakkaiden sijoitukset hajautetaan aina automaattisesti. Sinun ei tarvitse miettiä, mille yrityksille ja millä ehdoilla olisit valmis lainaamaan palvelussa olevia varojasi. Me teemme kaiken hankalan, aikaa vievän ja monen mielestä jopa tylsän työn kaikkien sijoittaja-asiakkaidemme puolesta.

Yrityslainoihin sijoittaminen on sijoittajalle maksutonta, miten tämä on mahdollista?

Yritykset maksavat nostamastaan lainasta avauspalkkion sekä vuotuista hoitopalkkiota koko laina-ajalta. Nämä palkkiot mahdollistavat palvelun ylläpidon ja kehityksen sekä Alexandria Yritysrahoitus Oy:n liiketoiminnan harjoittamisen. Sijoittajilta ei peritä mitään palkkioita. Kuukausittaiset lainanlyhennykset sekä korkosuoritukset ohjautuvat lyhentämättöminä lainanottajayritykseltä sijoittajalle. Ei hassumpaa.

Mitä riskejä sijoitukseen liittyy?

Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös yrityslainoihin sijoittamiseen sisältyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Keskeisimmät riskit yrityslainoihin sijoittamisessa ovat riski lainanottajan maksukyvystä, tuottoriski sekä likividiteettiriski.

Kaikki Alexandria Yritysrahoituksen kautta lainaa saavat yritykset käyvät läpi luottoprosessin, jossa arvioidaan lainaa hakevan yrityksen taloudellinen tilanne sekä rahoitettavan hankkeen arvioitu vaikutus yrityksen kassavirtaan ja siten takaisinmaksukykyyn. Vaikka luottoprosessissa yritys on todettu maksukykyiseksi, tilanne voi laina-aikana muuttua niin, että yritys ajautuu maksuvaikeuksiin eikä pystykään maksamaan lainaa täysimääräisesti takaisin. Tällöin sijoittajalta voi kyseisen lainan osalta jäädä osa lainan pääomasta saamatta ja syntyy luottotappio. Luottotappion vaikutusta sijoituksen kokonaisriskiin voi parhaiten pienentää hajauttamalla sijoituksen mahdollisimman moneen eri lainaan.

Tuottoriskillä tarkoitetaan ensinnäkin edellä mainittua tilannetta, jossa lainanottaja ei suoriudu velvoitteistaan ja sijoittajalta jää maksamatta olevien korkojen muodossa tuottoa saamatta. Toinen esimerkki tuottoriskistä syntyy tilanteessa, jossa lainanottaja maksaa lainan ennenaikaisesti takaisin. Tällöin sijoittajalta jää tuotosta saamatta se osa koroista, jotka olisivat tulleet ennenaikaisen takaisinmaksun jälkeen. Ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvää tuottoriskiä voi pienentää sijoittamalla palautuvat pääomat ja korot automaattisesti uusiin lainoihin.

Likviditettiriskillä tarkoitetaan sitä, että koska Alexandria Yritysrahoituksen yrityslainoilla ei ole jälkimarkkinaa, sijoituksen realisointi kesken laina-ajan ei ole mahdollista.

Kuinka yrityslainoihin sijoittaminen toimii käytännössä?

Uuden omaisuusluokan suunnittelussa johtoajatuksena ovat alusta alkaen olleet helppous ja ymmärrettävyys. Sinun pitää tehdä ainoastaan sijoituspäätös ja sen jälkeen me huolehdimme kaikista käytännön toimenpiteistä puolestasi. Voit tehdä yrityslainoihin kertasijoituksen, tai aloittaa säännöllisten sijoitusten tekemisen oman aikataulusi mukaan esim. kuukausittain tai neljännesvuosittain. Toki voit myös yhdistää nämä kaksi tapaa ja tehdä aluksi kertasijoituksen ja aloittaa sen lisäksi säännöllisen, tai vaikka epäsäännöllisen lisäsijoitusten tekemisen. Tärkeintä on tehdä päätös aloittamisesta.

Avaa tili