Miten ystävät vaikuttavat varallisuutesi kehittymiseen?

Jaa sivu

Se, minkälaisessa seurassa viihdyt, vaikuttaa elämääsi enemmän kuin kenties kuvitteletkaan. Ystävyyssuhteillasi on merkittävä vaikutus varallisuuteesi.

Kirjailija Thomas C. Corley tutki viiden vuoden ajan varakkaiden ihmisten päivittäisiä tapoja ja havaitsi, että kaikille näille ihmisille oli yksi yhteinen piirre: he välttivät pessimistejä.

“Miljonäärit ovat hyvin tarkkoja seurastaan. Olet vain niin menestynyt kuin ne ihmiset, joiden kanssa olet tekemisissä. Rikastuneet pyrkivät yhteyteen ihmisten kanssa, jotka ovat määrätietoisia, optimistisia, innostuneita ja joilla on ylipäätään positiivinen asenne”, Corley kirjoittaa kirjassaan Change your habits, change your life (Muuta tapasi, muuta elämäsi).

Positiivisuus yhteinen piirre

Hänen havaintojensa mukaan yhdeksän kymmenestä rikkaasta otti tavakseen seurustella muiden menestystä tavoittelevien ihmisten kanssa. Ja toisaalta, he välttelivät negatiivisten ihmiset seuraa.

Negatiivisten ystävien ja tuttavien korvaaminen positiivisilla ihmisillä juontuu siitä, että positiivisuus näytti olevan hänen tutkimilleen yksilöille leimallinen piirre.

“Me matkimme niitä ihmisiä, joiden kanssa olemme tekemisissä. Pitkän ajan menestys on mahdollista vain, jos sinulla on positiivinen asenne”, Corley havaitsi.

Ajatukset tarttuvat seurassa

Corley ei ole ainoa, joka on esittänyt, että negatiivisuus estää menestyksen tai että ihmissuhteet saattavat vaikuttaa varakkuuteen. Jo noin 100 vuotta sitten journalisti Napoleon Hill teki samankaltaiset päätelmät tutkittuaan yli 500 miljonääriä, jotka olivat luoneet omaisuutensa itse.

“Ihminen mukautuu niihin tapoihin ja ajatuksiin, joita seurassamme olevilla muilla ihmisillä on”, Hill totesi jo vuonna 1937 kirjoittamassaan teoksessa Think and Grow Rich (Ajattele ja rikastu).

“Negatiivisuus estää menestymisen tavoittelun”, Hill päätteli.

Hänen neuvonsa oli: vältä pessimistejä