Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Nordea ja BNP Paribas Bonus Autocall -lainan merkintäaika on päätetty ennenaikaisesti 8.6.2021 ylimerkintätilanteen johdosta.

  • Nordea Bank Oyj:n ja BNP Paribas S.A:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, neljännesvuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Neljännesvuosittain kasvava tuotto 4 % eli vuositasolla 16 % (alustava)
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää osakkeiden pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija Danske Bank A/S
  • Merkintäaika päättyy 14.6.2021