Nordea Bonus Autocall 5

Nordea Bonus Autocall 5

Osakeindeksisidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Nordea Bank Oyj:n osakkeesta koostuvan osakeindeksin kehitykseen sidottu pääomaturvaamaton sijoitus
  • Sijoitusaika 1–6 vuotta, neljännesvuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1 alkaen
  • Neljännesvuosittain kasvava tuotto 4,5 % eli vuositasolla 18 % (alustava)
  • Kasvavan tuoton saamiseksi riittää indeksin pysyminen nykytasollaan, mahdollisuus tuottoon myös indeksin laskiessa rajatusti
  • Liikkeeseenlaskija Morgan Stanley B.V, takaaja Morgan Stanley
  • Merkintäaika päättyy 29.9.2023