Orion ja Telia Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

Orion ja Telia Kuponki Autocall -lainan merkintäaika on päätetty ennenaikaisesti 19.2.2021 ylimerkintätilanteen johdosta.

  • Orion Oyj:n ja Telia Company AB (publ):n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Tavoitteena puolivuosittainen 4,5 %:n korkotuotto (alustava)
  • Mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Sijoitusaika 1,5–6 vuotta, puolivuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 1,5 alkaen
  • Liikkeeseenlaskija Credit Suisse AG (London Branch)
  • Merkintäaika päättyy 26.2.2021