Osakerahasto

Osakerahastot sijoittavat varansa pääasiassa osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin

Osakerahastoissa tuotto-odotus on korkea, mutta varsinkin lyhyellä tähtäimellä rahasto-osuuksien arvonheilahtelut voivat olla merkittäviä. Tästä syystä osakerahastot sopivatkin parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Osakerahastot sopivat sijoituskohteeksi sijoittajalle joka tavoittelee hyvää tuottoa suoraa osakesijoittamista maltillisemmalla riskillä.

Osakerahastojen arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä, mutta rahaston riski on yleensä kuitenkin pienempi kuin yksittäisissä osakesijoituksissa, koska rahastossa sijoitus hajautetaan useaan eri kohteeseen. Useiden osakerahastojen sijoitukset hajautetaan myös eri markkina-alueille ja toimialoille, mikä osaltaan varmistaa tehokkaan hajautuksen. Tehokas hajautus on yksi tärkeimmistä keinoista sijoitusten riskien hallinnassa.

Osakerahastot sopivat parhaiten tuottohakuiselle sijoittajalle. Korkeamman tuotto-odotuksen mukana sijoittaja altistuu myös korkeammalle riskille kuin esimerkiksi korkorahastoihin sijoittaessa.

Alexandrian rahastoista osakerahastoja ovat Alexandria Maailma Osake ja Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko.