Rahastot - Alexandria

Rahastot ovat vaivaton sijoituskohde tulevaisuutta varten

Alexandria Manager -sijoitusrahastot (UCITS)

Alexandrian Manager -rahastot tarjoavat tuottavan ja yksinkertaisen tavan säästää ja sijoittaa. Rahastovalikoimastamme löytyy jokaisen tarpeisiin sopiva sijoituskohde. Alexandria Manager -sijoitusrahastoihin voi säästää kuukausittain tai sijoittaa suurempia summia kerralla. Rahastoihin tehdyt sijoitukset hajautetaan tehokkaasti niin maantieteellisesti kuin eri omaisuusluokkienkin välillä, mikä pienentää riskiä verrattuna esimerkiksi suoriin osakesijoituksiin.

Alexandrian Manager -rahastot tarjoavat viisi vaihtoehtoa erilaisilla riskitasoilla

Alexandrian rahastovalikoimasta löytyy viisi Manager -rahastoa, joista jokaisen sijoittajan on helppo löytää tarpeisiinsa sopiva vaihtoehto. Rahastojen salkunhoidosta ja sijoituspäätöksistä vastaa palkittu SEB Varainhoito.

Rahastojen kurssikehitystä on helppo seurata Alexandrian sijoitusten seuranta -sivulla. 

Rahasto on vaivaton sijoituskohde

Rahastosäästäminen on helppo ja kätevä tapa hyödyntää osake- ja korkomarkkinoiden tuottomahdollisuuksia. Alexandrian Manager -rahastot sopivat myös pienemmille sijoitussummille, meillä 100 euroa kuukaudessa riittää kun sijoitat säännöllisesti rahastosäästösopimuksella. 

Rahastot ovat hyvin joustava sijoitusmuoto, sijoitukset on helppo muuttaa rahaksi, koska ne eivät ole määräaikaan sidottuja. Rahastojen avulla saat myös vaivattomasti hajautusta sijoituksillesi. Erityisesti haastavassa markkinatilanteessa on hyvä tietää, että sijoitukset on hajautettu monen eri arvopaperin ja maantieteellisen kohteen kesken.

Rahastosijoitus hajauttaa salkun tehokkaasti

Yksi rahastosijoittamisen eduista on tehokas ja laaja hajautus. Tehokkaalla hajautuksella voidaan oleellisesti pienentää sijoitussalkun riskitasoa. Alexandrian Manager -rahastojen osuuksia ostamalla sijoittaja hankkii automaattisesti rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti hajautetun sijoitussalkun.

Sijoitusrahastojen kautta sijoittaja pystyy sijoittamaan myös sellaisiin kohteisiin ja markkina-alueisiin, joihin yksityishenkilön olisi muutoin vaikeaa sijoittaa. Esimerkiksi ulkomaisiin osakkeisiin ja rahamarkkinavälineisiin sijoittaminen onnistuu helposti rahastojen avulla.

Rahastosijoittajan verotus on yksinkertaista

Rahastosijoittaminen on vaivatonta myös verotuksen näkökulmasta. Rahastosijoittamisen verotus tulee ajankohtaiseksi silloin, kun rahastosta palautuu sijoittajalle varoja.

Rahastosijoituksista kertyneet myyntivoitot tai tuotto-osuuksista maksetut tuotot ovat pääomatuloja. Rahastoyhtiö ilmoittaa asiakkaiden tiedot vuosi-ilmoituksena verottajalle, joten rahastosijoittajan ei yleensä tarvitse kuin tarkastaa pääomatulojen määrä esitäytetystä veroilmoituksestaan.

Palkittu varainhoito palveluksessanne

Alexandrian Manager -rahastojen sijoitusfilosofia perustuu SEB Varainhoidon kiitosta saaneeseen Multimanager -konseptiin. Multimanager -salkunhoito pohjautuu vahvaan hajautusosaamiseen sekä huolelliseen yhteistyökumppaneiden valintaan maailman parhaiden salkunhoitajien joukosta. Avoimeen arkkitehtuuriin perustuvassa salkunhoitomallissa hyödynnetään niin SEB:n omia vahvuusalueita kuin myös kansainvälisten omaisuudenhoitajien erityisosaamista.

SEB on yksi Pohjois-Euroopan merkittävimmistä varainhoitajista, ja yhtiö on vastaanottanut palkintoja useissa asiakastutkimuksissa niin yksityishenkilö- kuin instituutiovarainhoidonkin puolella.  SEB on arvostettu viitenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi instituutiovarainhoitajaksi*. Suomessa SEB hallinnoi noin 10 Mrd€ sijoitusvarallisuutta.

Kaikki Alexandrian rahastot on rekisteröity Suomeen ja niiden toimintaa valvoo kotimainen Finanssivalvonta.

*Pohjoismaiset SFR-tutkimukset 2010-2015