Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto

Alexandria Kiinteistö on hajautetusti eri kiinteistötyyppeihin sijoittava kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti noteerattuihin kiinteistörahastoihin ja kiinteistösidonnaisiin arvopapereihin Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi rahasto voi sijoittaa REIT-rahastoihin ja valikoituihin korkosijoituksiin. Se mahdollistaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan hajauttaa säästöjä ja sijoituksia useisiin kiinteistöluokkiin rahastomuotoisesti. Rahaston toimintamalli on yksinkertainen: tuotto muodostuu ensisijaisesti sijoituskohteiden rahastolle maksamista tuotto-osuuksista, jotka koostuvat sijoituskohteiden omistusten vuokrakassavirroista. Toissijaisesti Alexandria Kiinteistön tuotto perustuu kohteiden mahdolliseen arvonnousuun.

Rahasto ei ole erityisen suhdanneherkkä, sillä asuntoja, hoivakiinteistöjä ja liiketiloja vuokrataan niin talouden nousu- kuin laskusuhdanteissa. Kiinteistöjen vuokratuotot ja kiinteistörahastojen arvonkehitys eivät myöskään tyypillisesti seuraa osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin kurssiheilahteluja. Alexandria Kiinteistö on perinteistä osakerahastoa tai osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on noin 4-6 %. Alexandria Kiinteistö ei perinteisen kiinteistörahaston tavoin suuntaa sijoitustoimintaansa vain yhteen kiinteistöluokkaan, vaan hajauttaa varat markkinatilanteen ja salkunhoitomme näkemyksen mukaan parhainta tuottopotentiaalia omaaviin kohteisiin. Rahasto on tarkoitettu pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Rahasto tarjoaa pääsyn kiinteistöluokkiin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa. Rahasto soveltuu näin hyvin myös kokeneemmalle kiinteistösijoittajalle, joka haluaa lisää tuottopotentiaalia perinteisen asuntosijoittamisen rinnalle. Rahasto keskittyy pääasiassa kiinteistösijoituskohteisiin sijoittaviin vaihtoehtorahastoihin, joiden sijoituskohteet soveltuvat suoraan tai muunneltuna seuraaviin käyttötarkoituksiin: asuinkiinteistöt, senioriasunnot, liiketilat, toimistot, vanhusten hoivapalvelukiinteistöt, logistiikka- ja teollisuuskiinteistöt, päiväkoti- ja lastenkotikiinteistöt, tontit sekä sairaala- ja terveysasemakiinteistöt.

Esitteet

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto (KIID)

Varsinainen rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Rahaston markkinointiesite

Salkunhoitajan katsaus

Säännöt

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto