Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto

Alexandria Vaihtoehtokorko on kasvuosuusmuotoinen erikoissijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajalla hajautuksella nk. vaihtoehtoisiin korkoluokkiin. Rahaston pääasiallisina sijoituskohteina ovat:

  • Luottovakuudelliset lainat/obligaatiot (CLO:t)
  • Asunto- ja kiinnelainat
  • Vastuullisen sijoittamisen lainat (ESG-korot)
  • Vaihtovelkakirjalainat
  • Riskiyrityslainat
  • Muut vaihtoehtoiset yrityslainat (mm. Leveraged Loans)

Rahasto hajauttaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa muiden sijoitusrahastojen ja korkosidonnaisten arvopapereiden kautta. Alexandria Vaihtoehtokorko on osakerahastoa tai tyypillistä osakepainotteista yhdistelmärahastoa vakaampi ja riskitasoltaan maltillisempi sijoitus ja sen pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on perinteisiin korkorahastoihin suhteutettuna kilpailukykyinen (3-5 % p.a.). Alexandria Vaihtoehtokorko ei perinteisen korkorahaston tavoin suuntaa sijoitustoimintaansa vain yhteen korkoluokkaan, vaan hajauttaa varat markkinatilanteen ja salkunhoitomme näkemyksen mukaan parhainta tuottopotentiaalia omaaviin kohteisiin. Houkuttelevan riskikorjatun tuottoprofiilin lisäksi rahasto tuo hajautushyötyä tavanomaisista omaisuusluokista koostuviin salkkuihin tavallisesti alhaisemman korrelaation myötä. Rahasto sopii näin ollen esimerkiksi sijoittajalle, joka pyrkii tasapainottamaan osake- tai kiinteistösijoituksiin painottuvan salkkunsa riskiä.

Rahasto tarjoaa pääsyn vaihtoehtoisiin korkoluokkiin ja osuussarjoihin, joihin yksityissijoittajilla on harvemmin mahdollisuuksia sijoittaa. Lisäksi lähtökohtaisesti merkittävä osa rahaston omistuksista on vakuudellisia ja vaihtuvakorkoisia, joten se soveltuu alhaisen tuotonvaihtelun lisäksi maltillista luotto- ja korkoriskiä arvostavalle sijoittajalle. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.

Esitteet

Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto (KIID)

Varsinainen rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Rahaston markkinointiesite

Säännöt

Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahasto

Hinnasto

Alexandria -rahastojen hinnasto