Sijoitusrahasto Alexandria Aggressive Manager

Osakerahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 100% sijoitetaan osakesijoituksiin ja vain tietyissä poikkeustilanteissa sijoitetaan korkosijoituksiin. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID) >

Rahastoesite >

Yhteinen osa, rahastoesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Aggressive Manager >

Yhteiset säännöt >

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto >

 

/sites/default/files/Rahastoesitteet/Kehittyvat_markkinat_osinko/3.6.2019%20rahastoesitteen%20yhteinen%20osa.pdf