Sijoitusrahasto Alexandria Cautious Manager

Yhdistelmärahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan korkosijoituksiin ja 20 % osakesijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID) >

Rahastoesite >

Yhteinen osa, rahastoesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Cautious Manager >

Yhteiset säännöt >

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto >