Sijoitusrahasto Alexandria Emerging Markets Manager

Osakerahasto

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa varoistaan 100 % maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin tai osakkeisiin. Rahaston riskitaso on korkea. Rahaston tuottokehitys on riippuvainen osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Osakemarkkinoiden muutokset ylös- ja alaspäin vaikuttavat samansuuntaisesti rahaston osakesijoitusten arvoon.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID) >

Rahastoesite >

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Emerging Markets Manager >

Yhteiset säännöt >

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto >