Sijoitusrahasto Alexandria Growth Manager

Yhdistelmärahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60–100 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivisella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID) >

Rahastoesite >

Yhteinen osa, rahastoesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Growth Manager >

Yhteiset säännöt >

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto >