Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko

Tuottoa kehittyvien markkinoiden osinko- ja kasvuyhtiöistä

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, jonka sijoitusfilosofiassa yhdistyy kaksi mielenkiintoista teemaa kehittyvillä osakemarkkinoilla:

  • Kehittyvien markkinoiden hyvien osinkoyhtiöiden vakaus ja markkinaa pienempi arvonvaihtelu
  • Kehittyvien maiden ripeän talouskasvun tarjoama tuottopotentiaali, josta hyötyvät kehittyvien markkinoiden kasvuyhtiöt.

Osinkoyhtiöt ovat tyypillisesti vahvoja, tasaista kassavirtaa tuottavia yhtiöitä, joiden liiketoiminta on kypsässä vaiheessa ja investointitarpeet vähäiset. Osinkoyhtiöillä on yleensä laajaa markkinaa matalampi volatiliteetti yhtiöiden luonteen ja hyvän osingonmaksukyvyn johdosta. Näistä syistä yleisten markkinatunnelmien heiketessä negatiiviset kurssireaktiot ovat osinkoyhtiöissä pääsääntöisesti laajaa markkinaa maltillisempia.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottopotentiaali nojaa puolestaan vahvasti kotimarkkinoiden ripeään kasvuun, ja kehittyvien maiden laadukkaat ja pienet kasvuyhtiöt tuovat rahastoon tätä potentiaalia.

Rahasto sijoittaa varoistaan normaalitilanteessa 100 % kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin, osakkeisiin ja ETF:iin (pörssinoteerattuihin sijoitusrahastoihin). Rahasto sopii hyvin sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan kehittyville osakemarkkinoille osinko- ja kasvuyhtiöihin. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on kulujen jälkeen noin 7-8 %

Esitteet

Avaintietoesite (KIID)

Rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Rahaston markkinointiesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko

Yhteiset säännöt

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto