Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake

Osakerahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 100 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja vain tietyissä poikkeustilanteissa sijoitetaan korkosijoituksiin. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivisella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajan markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin

Esitteet

Avaintietoesite (KIID)

Rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Alexandria varainhoitorahastojen markkinointiesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Maailma Osake

Yhteiset säännöt 

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto