Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen

Yhdistelmärahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 20 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 80 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 0-40 %:n välillä riippuen kulloisestakin markkinatilanteesta. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajan markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID)

Rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Alexandria varainhoitorahastojen markkinointiesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Maltillinen

Yhteiset säännöt

Hinnasto

Alexandria-rahastojen hinnasto