Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen

Yhdistelmärahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 60 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 40 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 20–80 %:n välillä. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä hajauttamalla varat sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen mukaisella tavalla. Rahaston tavoitteena on antaa osuudenomistajille tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää rahaston vertailuindeksin tuoton. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajan markkina- ja osakenäkemyksiin. Sijoitustoiminnan tavoitteisiin pyritään aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID)

Rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Alexandria varainhoitorahastojen markkinointiesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Tasapainoinen

Yhteiset säännöt

Hinnasto

Alexandria -rahastojen hinnasto