Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen

Yhdistelmärahasto

Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosijoituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60–100 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivisella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajan markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

Esitteet

Avaintietoesite (KIID)

Rahastoesite

Yhteinen osa, rahastoesite

Alexandria varainhoitorahastojen markkinointiesite

Säännöt

Sijoitusrahasto Alexandria Tuottohakuinen

Yhteiset säännöt

Hinnasto

Alexandria -rahastojen hinnasto