Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot (UCITS) tarjoavat vaivattoman tavan sijoittaa arvopapereihin. Sijoitusrahastot ovat eri arvopapereista koostuvia rahastoja, josta sijoittajat omistavat osuuksia. Rahastot voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään:

Alexandrian UCITS sijoitusrahastojen valikoima tarjoaa vaihtoehtoja kahdessa viimeksi mainitussa luokassa. Valikoimassa on yhdistelmärahastoja sekä ainoastaan osakemarkkinoille sijoittava rahasto. Rahastoihin tehdyt sijoitukset hajautetaan tehokkaasti sekä maantieteellisesti että eri arvopapereihin, mikä auttaa pienentämään sijoituksen riskitasoa verrattuna esimerkiksi suoriin osakesijoituksiin.

Vaihtoehtorahastot (AIF)

Vaihtoehtorahaston määritelmä on hyvin laaja ja kattaa lähtökohtaisesti kaiken sellaisen yhteisen sijoittamisen, jota ei harjoiteta sijoitusrahastolain mukaisessa sijoitusrahastossa. Sääntelyn piiriin kuuluvat keskeisimpinä erikoissijoitusrahastot sekä kiinteistörahastot, hedge-rahastot ja pääomarahastot.

Alexandria Kiinteistö Erikoissijoitusrahasto on Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n markkinoima vaihtoehtorahasto, joka sijoittaa varansa ensisijaisesti noteerattuihin kiinteistörahastoihin ja kiinteistösidonnaisiin arvopapereihin Suomessa ja Pohjoismaissa. Lisäksi rahasto voi sijoittaa REIT-rahastoihin ja valikoituihin korkosijoituksiin. Rahasto on tarkoitettu pitkäjänteiseen sijoittamiseen.