Lisätietoa Alexandria Yritysrahoituksen välittämistä yrityslainoista

Alexandria Yritysrahoitus Oy:n välittämät yrityslainat

Luottoprosessiin voidaan ottaa Suomeen rekisteröity yritys, joka omaa riittävän luottoluokituksen. Lainat ovat vakuudettomia, mutta kaikkiin lainoihin vaaditaan omavelkainen takaus. 

Välitettävien yrityslainojen ehdot

Yrityksen ikä Lähtökohtaisesti vähintään 2 tilikautta liiketoimintaa
Lainamäärä  20 000 – 200 000 euroa
Laina-aika  Enintään 5 vuotta
Korko Kiinteä korko koko laina-ajan 5,00 – 10,00 % p.a.
Lyhennys- ja koronmaksu Kuukausittain (1 kk)
Vakuus Yrittäjän/yrittäjien omavelkainen takaus
Välityspalkkio  6 % lainamäärästä (kertakustannus)
Hoitopalkkio 1 % p.a. alkuperäisestä lainamäärästä (0,083 % /kk)

 

Luottopäätös

Luottoprosessissa arvioidaan lainaa hakevan yrityksen taloudellinen tilanne, sekä rahoitettavan hankkeen arvioitu vaikutus yrityksen kassavirtaan ja siten takaisinmaksukykyyn.  Tärkeimpiä arvioitavia seikkoja ovat suunnitellun rahoitettavan hankkeen taloudelliset edellytykset, lainan määrä suhteutettuna yrityksen maksukykyyn, lainan juoksuaika ja yrityksen maksukäyttäytyminen.

Hinnoittelu

Mikäli luottopäätös on myönteinen, lainalle määritellään korko siten, että ulkopuolisen luottoluokittajan rating-luokitus ja taloudellinen analyysi yhdistetään Alexandria Yritysrahoituksen omaan scoring-malliin. 

Muuta

Pyrimme tekemään kaikki luottopäätökset mahdollisimman nopeasti, normaaliolosuhteissa muutamassa päivässä siitä kun lainanhakija on toimittanut kaiken tarvittavan materiaalin. Nopean päätöksen varmistamiseksi lainaa hakevan yrityksen kannattaa keskittyä siihen, että lainahakemus olisi yhdellä kertaa mahdollisimman huolellisesti täytetty. Oleellinen osa lainahakemusta on kuvaus rahoitettavasta hankkeesta ja sen arvioiduista vaikutuksista liiketoimintaan ja etenkin kassavirtaan.

Lainanhakuprosessi tapahtuu kokonaan verkossa. Kaikki lainahakemukseen liittyvät dokumentit ja selvitykset toimitetaan verkkopalvelun kautta lainanhakuprosessin yhteydessä. Tarvittaessa voimme pyytää ja ottaa vastaan täydentäviä tietoja myös sähköpostitse esim. skannattuina dokumentteina.  

 

Hae yrityslainaa tästä