Pfizer ja Sanofi Kuponki Autocall

Pfizer ja Sanofi Kuponki Autocall

Osakesidonnainen joukkovelkakirjalaina

  • Pfizer Inc:n ja Sanofi S.A:n osakekurssien kehitykseen sidottu pääomasuojaamaton sijoitus
  • Tavoitteena vuosittainen 10 %:n korkotuotto (alustava)
  • Mahdollisuus tuottoon myös osakkeiden laskiessa rajatusti
  • Sijoitusaika 2–6 vuotta, vuosittainen mahdollisuus ennenaikaiseen erääntymiseen vuodesta 2 alkaen
  • Liikkeeseenlaskija Credit Suisse AG, London Branch
  • Merkintäaika päättyy 30.9.2022