Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko

Tuottoa kehittyvien markkinoiden osinko- ja kasvuyhtiöistä

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko on aktiivisesti hoidettu sijoitusrahasto, jonka sijoitusfilosofiassa yhdistyy kaksi mielenkiintoista teemaa kehittyvillä osakemarkkinoilla:

  • Kehittyvien markkinoiden hyvien osinkoyhtiöiden vakaus ja markkinaa pienempi arvonvaihtelu
  • Kehittyvien maiden ripeän talouskasvun tarjoama tuottopotentiaali, josta hyötyvät kehittyvien markkinoiden kasvuyhtiöt. Osinkoyhtiöt ovat tyypillisesti vahvoja, tasaista kassavirtaa tuottavia yhtiöitä, joiden liiketoiminta on kypsässä vaiheessa ja investointitarpeet vähäiset. Osinkoyhtiöillä on yleensä laajaa markkinaa matalampi volatiliteetti yhtiöiden luonteen ja hyvän osingonmaksukyvyn johdosta. Näistä syistä yleisten markkinatunnelmien heiketessä negatiiviset kurssireaktiot ovat osinkoyhtiöissä pääsääntöisesti laajaa markkinaa maltillisempia.

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä kehittyvien osakemarkkinoiden tuottopotentiaali nojaa puolestaan vahvasti kotimarkkinoiden ripeään kasvuun, ja kehittyvien maiden laadukkaat ja pienet kasvuyhtiöt tuovat rahastoon tätä potentiaalia.

Rahasto sijoittaa varoistaan normaalitilanteessa 100 % kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin, osakkeisiin ja ETF:iin (pörssinoteerattuihin sijoitusrahastoihin). Rahasto sopii hyvin sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa varojaan kehittyville osakemarkkinoille osinko- ja kasvuyhtiöihin. Rahaston pitkän aikavälin vuosituotto-odotus on kulujen jälkeen noin 7-8 %

Rahaston markkinointiesite

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoihin sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

  • 26.02%
40506070
  • Riskitaso 5
  • Morningstar
Salkunhoitaja
ISINFI4000024930
Perustamispäivä6/27/2011
Minimimerkintä (kk-säästö)€100
Minimimerkintä (kertasijoitus)€5,000
Rahaston vertailuindeksiMSCI Emerging Markets
Osuuden arvo 11/14/2019€63.01
Hallinnoitavat varat 10/31/2019€6,408,233
Avaintietoesite (KIID)Lataa
RahastoesiteLataa
Rahastoesite (yhteinen osa)Lataa
SäännötLataa
Säännöt (yhteinen osa)Lataa
Alexandria-rahastojen hinnastoLataa

Normaalitilanteessa rahasto sijoittaa varoistaan 100 % maailmanlaajuisesti kehittyvien markkinoiden osakerahastoihin tai osakkeisiin. Rahaston riskitaso on korkea. Rahaston tuottokehitys on riippuvainen osakemarkkinoiden yleisestä kehityksestä. Osakemarkkinoiden muutokset ylös- ja alaspäin vaikuttavat samansuuntaisesti rahaston osakesijoitusten arvoon. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoitajamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertailuindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.

MerkintäpalkkioHallinnointipalkkio, p.aLunastuspalkkioJuoksevat kulut, p.a
Merkintäpalkkio
1.00 %
Hallinnointipalkkio, p.a
1.00 %
Lunastuspalkkio
1.00 %
Juoksevat kulut, p.a
3.04 %

Kun haluat aloittaa rahastosäästämisen, varaa aika asiantuntijallemme. Yhdessä asiantuntijan kanssa voit tehdä suunnitelman oman ja perheesi varallisuuden kasvattamiseksi.