Alexandria Lyhyt Korko

Alexandria Lyhyt Korko

Alexandria Lyhyt Korko on kasvuosuusmuotoinen sijoitusrahasto, joka tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa laajalla hajautuksella eurooppalaisten yhtiöiden 0-2 vuoden mittaisiin yrityslainoihin ja -todistuksiin. Rahasto on sijoitusrahastolain mukainen syöttörahasto, ja kohderahastossa pääpaino on euromääräisissä, matalan riskin yrityslainoissa, joiden luottoluokitus on IG-tasoinen. Liikkeeseenlaskijan luottoluokitus on yleensä vähintään BBB-. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin korkoinstrumentteihin, esimerkiksi pankkitalletuksiin.

Rahaston markkinointiesite

Sijoitusmarkkinoilla seuratuin yksittäinen teema on vuodesta 2022 lähtien ollut nopeasti kohonnut inflaatio. Keskuspankkien on ollut pakko reagoida korkeaan inflaatioon koronnostoilla, joita ennakoiden markkinakorot ovat nousseet lyhyessä ajassa voimakkaasti. Tämä on luonnollisesti johtanut sijoittajien tuottovaateiden nousuun useimmissa omaisuusluokissa, kun riskittömät korot ovat selvästi aiempaa totuttua korkeammalla tasolla. Suhteellisesti suurin muutos on tapahtunut lyhyissä korkosijoituksissa, joiden tuotto-odotus on nykytilanteessa varsinkin niiden tyypillisesti erittäin alhaiseen tuotonvaihteluun suhteutettuna erinomainen.

Rahaston tuottotavoite on saavuttaa matalalla riskitasolla kulujen jälkeen 2-3 %:n vuotuinen tuotto. Rahasto on tarkoitettu lyhytaikaiseen sijoittamiseen ja sijoitushorisontin tulee olla vähintään 1 vuosi. Rahasto sopii esimerkiksi sijoittajalle, joka etsii kohdetta kassavaroille tai pyrkii tasapainottamaan osake- tai kiinteistösijoituksiin painottuvan salkkunsa riskiä. Sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida rahastosijoituksen tuottotasoa tulevaisuudessa. Ennen rahastoon sijoittamista sinun tulee perehtyä rahaston sääntöihin, rahastoesitteeseen ja avaintietoesitteeseen.

Valitse ajanjakso:
0,86 %
4648505254
  • Riskitaso

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen